banner


หน้าหลัก

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02-63

7-02-63

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของวันมาฆบูชาได้
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
มีนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน
ณ วัดฤๅษีสำราญ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-02-63

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
คณะนักศึกษา ชมรมอาหาร และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน
จัดกิจกรรม โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
ให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ช่วย ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดทักษะทางอาชีพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ การทำขนมรังผึ้ง
ทั้งการทำขนมและรสชาติที่แสนอร่อย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-02-63

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาสี หนูน้อยเกมส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
นักเรียนได้แข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. กระโดดไกล 2. ยิงลูกบอลเข้าประตู 3. กินวิบาก 4. วิ่งส่งลูกโป่งน้ำ
มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน
ณ สนามเด็กเล่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-63

30-01-63


29-01-63


27-01-63

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
“สานสัมพันธ์เครือข่ายฯ 7” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรม...
โดยได้รับเกียรติจาก พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ อดีต ผบ.บชร.3
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันเชีบร์ลีดเดอร์และกีฬาพื้นบ้าน
และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-62

16-01-63

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครูและกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2563
ใน ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทีมสีขาว
ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มทีมรวมสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกีฬาเข้าร่วม คือฟุตบอลชาย (อาวุโส)
ฟุตบอลชายทั่วไป วอลเลย์บอลหญิง กิจกรรมนันทนาการ และเชียร์ลีดเดอร์
ซึ่งบุคลากรทุกคนร่วมลงแข่งขัน และร่วมเชียร์นักกีฬาอย่างสนุกสนาน..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-63

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยช้าราชการครูและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ประสงฆ์จำนวน 68 รูป
เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฎ
และนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
“ครูผู้เสียสละ” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
(สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-63-2

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ็กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วย นายสุรชัย คงเกตุ นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์
และนางสาวเบญจพร ยิ้มเยาะ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
จากสมาคมครูเมืองลับแล เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-01-63

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 คน
ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-01-63

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 Mr. Taihei Abe รองกงสุล และ Miho Ohara ผู้ประสานงานคุซะโนะเนะ
จากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อ Pre Survey ดูความต้องการ สภาพ ความสามารถ ความพร้อม
ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณ นครเชียงใหม่
โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของโครงการและลงพื้นที่บ้านของนักเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอลับแล
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

nw

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ร่าเริงแจ่มใสในวันเด็ก
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-01-63

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์
และพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก
และให้การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2563
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ นายสรายุทธ์ เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำคณะหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-12-62

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วม โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้นำเสนอการแสดงของนักเรียน ก่อนพิธีเปิดและนำกิจกรรม "ตลาดนัดเด็กน้อย"
นำแซนวิส คนพิเศษมาจำหน่ายและนำน้ำสมุนไพรมามอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป อย่างดียิ่ง...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-12-62

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ภาคเหนือ) จังหวัดสุโขทัย
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผ้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียน
รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-12-62

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการทัศนศึกษา อาชาบำบัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจกรรมบนหลังม้าได้อย่างเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ มีนักเรียน
และคณะครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน
นักเรียนได้สัมผัส ทำความรู้จักกับม้า และขี่ม้า ทำกิจกรรมบนหลังม้า อย่างมีความสุข สนุกสนาน
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลขอขอบพระคุณ โรงพยาบาล ค่ายพิชัยดาบหักที่ให้ความอนุเคราะห์อาชาบำบัด
ขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ (ป.พัน20) ให้ความอนุเคราะห์พาหนะในการรับส่งนักเรียน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-12-62

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครูและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพิธีหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


 

 

boss