banner


หน้าหลัก

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15-04-63

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางเพิ่มเติม ในการรับสมัครนักเรียน
นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทั้ง 9 ประเภท
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 "ไวรัสโคโลน่า COVID 19"
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียน
โดยผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้
1 กรอกใบสมัคร ได้ที่ https://forms.gle/7ke4yAcANj1TbWHN8
2 รับสมัครผ่าน Line http://line.me/ti/g/Une7S38fTH
3 ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 089-856-3228

13-10-63-2

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-10-63

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ครู พนักงานราชการ ร่วมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร
13 ตุลาคม 2563 ช่่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-10-63

2-10-63

29-09-63

23-09-63

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ต้อนรับคุณ Yuji Watanabe ผู้ประสานโครงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า
เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนเนะ) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. คุณ Yuji Watanabe แนะนำตัวเองและทำความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ
2. พูดคุยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19
3. ปรึกษากำหนดการของพิธีลงนาม "โครงการจัดหารถสำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ "
4. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-09-63

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563
เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จำนวน 119 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 14 โรงเรียน
เข้าร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-09-63

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู
ทีมงานผู้ดำเนินงานคูปองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดยนางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 61 โรงเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

31-08-63

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบทุนฯ
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้รับประทานทุนการศึกษา ประกอบด้วย
เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง-ยากจน จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยดำเนินการประสานงานให้ผู้ขอรับทุน
ได้รับทุนการศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาตรงตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-08-63

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความสำคัญของวันไหว้ครู
และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของครูได้ กิจกรรมประกอบไปด้วย
การเจิมหนังสือเพื่อเป็นความสิริมงคล โดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
การกล่าวบูชาครู และกล่าวคำปฏิญาณตนจากตัวแทนนักเรียน คือ นางสาวกาญจนา มั่นคง
ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้และกรวยดอกไม้แสดงถึงความกตัญญูต่อครู
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมด จำนวน 79 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน จำนวน 21 คน ครูและบุคลากร จำนวน 58 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-08-63

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจต่อแนวทางการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 84 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-08-63

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย (ค่ายวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ
สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งสามารถคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ
โดยมีผู้เรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 58 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-08-63

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ท.ทหารปืนใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ ค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
และสามารถปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบในการใช้แหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ท.ทหารอดทน
ฐานที่ 2 ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ฐานที่ 3 ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึก
มีผู้เรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน
ผู้เรียนมีความสนใจและทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ อย่างมีความสุข สนุกสนาน
และขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ รถรับส่งนักเรียนและวิทยากรให้ความรู้ อย่างดียิ่งเสมอมา
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-08-63

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงาน ได้แก่
การลงนามถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีการมีคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2563
พร้อมกับมอบเกียรติบัตรได้แก่ นางไพรวัลย์ บัวจันทร์แดง ผู้ปกครองของ เด็กหญิงพรทิพย์ บัวจันทร์แดง
และมอบดอกมะลิ ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อไปมอบให้แม่ของตนเองต่อไป..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

07-63

7-08-63

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ
พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ร่วมดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563
เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


5-08-63 best

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสาวพรนรินทร์ ทะสม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูประจำชั้นห้องเรียนช่วงอายุ 0-6 ปี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน)
ด้วยการนำเสนอ ผลงานการวิจัย เรื่อง
ผลการใช้เก้าอี้ชิงช้าเพื่อเพิ่มความสนใจในการทำกิจกรรมการเรียนของนักเรียนออทิสติก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้ รับการประเมิน และคำแนะนำจากคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-08-63 ISO

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร รับการประเมินมาตรฐานองค์กรอื่นใดสำหรับให้บริการคนพิการ ประจำปี 2563
จาก นางสาวกุลชนก เจนศิริพิกุล ผู้ตรวจประเมินจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO)
การตรวจประเมินประกอบด้วย การให้สัมภาษณ์ การ นำเสนอผลการดำเนินการ
การเยี่ยมชมพร้อมเก็บภาพถ่ายสถานที่ให้บริการคนพิการ และการตรวจประเมินเอกสาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีระบบการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการระดับสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาระดับความเชื่อมั่นในการให้บริการคนพิการต่อไป..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

29-07-63

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563งานอนามัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจรรมประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการเกิดไข้เลือดออกในสถานศึกษาแก่คณะครู
บุคลากร และนักเรียน และได้ร่วมกันเดินสำรวจ พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
ตามสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย จากเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง ในโอกาสนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-07-63-1

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
คณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 45 คน
ได้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักเด็กพิเศษและความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียนและการพัฒนา Executive Function (EF)
ในเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการท่องเที่ยวสุขภาพและเกษตรอินทรีย์
"โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการใช้ประโยชน์เกษตรอินทรีย์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
สุขภาพและสร้างเสริมพัฒนาการในเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์"
ซึ่งทางโรงพยาบาลลับได้จัดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.มณฑิรา อินจ่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม
ภาควิชาวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากร
ณ ห้องสีหราชบอลลูน โรงแรมสีหราช
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-07-63

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูผู้รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมนำเสนอประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563”
ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
จะรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการให้ยั่งยืน คิดถึงความปลอดภัยในโรงเรียน
คิดถึงเรา... ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-63-1

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ พันโทพงษ์พันธ์ โสมขันเงิน
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
ใน "โครงการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ แหล่งเรียนรู้ผลไม้ท้องถิ่นลับแล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่จะสั่งสมประสบการณ์
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้รักษ์ธรรมชาติ อันเป็นสมบัติของชาติไทย
ที่ต้องรักษาไว้เคียงคู่กับความเป็นชาติ ศาสนา และกษัตริย์ อันเป็นสิ่งเคารพเทิดทูนตลอดกาล..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-63

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563 โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม อันประกอบด้วย พิธีถวายพระพร การลงนามถวายพระพร
และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

30-06-63

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563
เพื่อรายงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19
พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-06-63

วันพุธที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ให้การต้อนรับนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
และบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

06-63

05-63

29-05-63

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.กรมทหารม้าที่ 2
พร้อมด้วย พ.อ. ทศพล ผ่องศรีสุข รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 2
พ.ท.จักรพงษ์ สอดสี ผบ.กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2
และพ.ท.พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผบ.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
ร่วมกันจัดโครงการ "จิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ นำกำลังพลร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียน
ทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-05-63

กว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของน้องๆเด็กพิเศษ
เราต้องทุ่มเท ค้นคว้ากันอย่างหนัก เพื่อทุกพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกวันของน้องๆ
เสร็จสิ้นไปอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ การนำเสนอแนวคิดสำหรับการผลิตสื่อ
ตาม “โครงการผลิตสื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้คุณครูได้นำเสนอแนวคิด และสื่อต้นแบบ
ก่อนที่จะนำไปผลิตสื่อการสอน โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน
และเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนได้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

live

04-63

03-63

23-03-63

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและบุคลากร จำนวน 38 คน เข้าร่วมรับฟัง
“แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสำนักงาน และสำหรับการจัดประชุมสัมมนา”
เพื่อสร้างความรู้ความให้กับหน่วยงานตามมาตรการของจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับเกียรติจากนายนิรันดร์ คงยอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวศิรินภา เอมะสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาววัชราพร กำแทง นักวิชาการสาธารณสุข
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-03-63 covid

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดอบรมการให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง
การป้องกัน ยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID -19”
และมีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อคัดกรองบุคคลที่อาจติดเชื้อไวรัส COVID -19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข
การอบรมในครั้งนี้ นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 คน
โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
และนางสาวนฤมล เปล่งรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-03-63

วันที่ 8-9 มีนาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่
และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ โดยมี ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-03-63

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายปวินท์ อินกล่ำ นายกสมาคมฯ
พร้อมคณะจัดพิธีทำบุญถวายเพลพระและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์
เนื่องในวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ
หลังจากนั้น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวฯ มอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนอีกด้วย..
ผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

02-63

7-02-63

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของวันมาฆบูชาได้
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
มีนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน
ณ วัดฤๅษีสำราญ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-02-63

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
คณะนักศึกษา ชมรมอาหาร และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน
จัดกิจกรรม โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
ให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ช่วย ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดทักษะทางอาชีพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ การทำขนมรังผึ้ง
ทั้งการทำขนมและรสชาติที่แสนอร่อย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-02-63

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาสี หนูน้อยเกมส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
นักเรียนได้แข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. กระโดดไกล 2. ยิงลูกบอลเข้าประตู 3. กินวิบาก 4. วิ่งส่งลูกโป่งน้ำ
มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน
ณ สนามเด็กเล่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-63

30-01-63


29-01-63


27-01-63

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
“สานสัมพันธ์เครือข่ายฯ 7” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรม...
โดยได้รับเกียรติจาก พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ อดีต ผบ.บชร.3
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันเชีบร์ลีดเดอร์และกีฬาพื้นบ้าน
และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-62

16-01-63

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครูและกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2563
ใน ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทีมสีขาว
ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มทีมรวมสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกีฬาเข้าร่วม คือฟุตบอลชาย (อาวุโส)
ฟุตบอลชายทั่วไป วอลเลย์บอลหญิง กิจกรรมนันทนาการ และเชียร์ลีดเดอร์
ซึ่งบุคลากรทุกคนร่วมลงแข่งขัน และร่วมเชียร์นักกีฬาอย่างสนุกสนาน..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-63

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยช้าราชการครูและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ประสงฆ์จำนวน 68 รูป
เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฎ
และนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
“ครูผู้เสียสละ” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
(สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-63-2

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ็กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วย นายสุรชัย คงเกตุ นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์
และนางสาวเบญจพร ยิ้มเยาะ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
จากสมาคมครูเมืองลับแล เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-01-63

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 คน
ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-01-63

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 Mr. Taihei Abe รองกงสุล และ Miho Ohara ผู้ประสานงานคุซะโนะเนะ
จากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อ Pre Survey ดูความต้องการ สภาพ ความสามารถ ความพร้อม
ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณ นครเชียงใหม่
โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของโครงการและลงพื้นที่บ้านของนักเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอลับแล
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

nw

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ร่าเริงแจ่มใสในวันเด็ก
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-01-63

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์
และพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก
และให้การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2563
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ นายสรายุทธ์ เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำคณะหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-12-62

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วม โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้นำเสนอการแสดงของนักเรียน ก่อนพิธีเปิดและนำกิจกรรม "ตลาดนัดเด็กน้อย"
นำแซนวิส คนพิเศษมาจำหน่ายและนำน้ำสมุนไพรมามอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป อย่างดียิ่ง...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-12-62

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ภาคเหนือ) จังหวัดสุโขทัย
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผ้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียน
รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-12-62

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการทัศนศึกษา อาชาบำบัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจกรรมบนหลังม้าได้อย่างเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ มีนักเรียน
และคณะครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน
นักเรียนได้สัมผัส ทำความรู้จักกับม้า และขี่ม้า ทำกิจกรรมบนหลังม้า อย่างมีความสุข สนุกสนาน
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลขอขอบพระคุณ โรงพยาบาล ค่ายพิชัยดาบหักที่ให้ความอนุเคราะห์อาชาบำบัด
ขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ (ป.พัน20) ให้ความอนุเคราะห์พาหนะในการรับส่งนักเรียน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-12-62

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครูและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพิธีหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


 

 

boss